Certyfikat

Certyfikat

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Oryginalna licencja produkcyjna 2020

Licencja na prowadzenie działalności gospodarczej 2021

Aktualizacja numeru rejestracyjnego leku

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Licencja na produkcję wyrobów medycznych

Aktualizacja numeru rejestracyjnego leku

Licencja na produkcję wyrobów medycznych

One page of patent copy

Jedna strona kopii patentu

Medical device registration certificate

Zaświadczenie o rejestracji wyrobu medycznego

NSF-CGMP certificate

Certyfikat NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

Zastrzeżony znak towarowy LOGO 1

Dongfang Shenzhou trademark

Znak towarowy Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Znak towarowy YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Certyfikat koszerności żywności

HALA certification

Certyfikacja HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Kanadyjski certyfikat FDA

U.S. FDA page

Strona amerykańskiej agencji FDA

20210519143550

Rekordowa rejestracja podmiotów handlu zagranicznego